Samoon
Samoon maakt voor jou en je gezin een persoonlijke inpaklijst voor de vakantie

Flitsmeldingen navigatiesysteem verwijderen

Let op, in sommige landen is het gebruik van een navigatiesysteeem met waarschuwingen voor flitspalen verboden. Boetes kunnen oplopen tot 1500 euro. Aangeraden wordt om de software geheel van het navigatiesysteem te verwijderen, omdat alleen het uitzetten van de functie niet voldoende is. Soms is het mogelijk om een update te installeren waaruit de functionaliteit is verwijderd. Voor meer informatie neem je het best contact op met de importeur of verkoper van het navigatiesysteem. Landen met regels ten aanzien van flitspaalmeldingen zijn in ieder geval: België, Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk en Zwitserland.


Hieronder vind je de regels per land. Let op, deze informatie wordt regelmatig gecontroleerd maar is niet noodzakelijk actueel. Controleer daarom altijd voor vertrek de actuele situatie in de landen waar je gebruik gaat maken van je navigatiesysteem.

België
Alle apparatuur die actief zoekt naar mobiele of vaste snelheidsapparatuur en roodlicht-camera’s is verboden. GPS apparatuur die gebruik maakt van een openbare databank is toegestaan.

Duitsland
Het gebruik en het bezit van alle apparatuur met flitspaalsignalering is verboden. Dus niet alleen het navigatiesysteem maar ook andere elektrische apparaten zoals een laptop, PDA of een mobiele telefoon zijn verboden. Het vervoeren van deze apparatuur als deze niet in werking is -in bijvoorbeeld de kofferbak van de auto-, is niet toegestaan omdat ook het bezit van een apparaat met flitspaalsignalering verboden is.

Frankrijk
Het gebruik en bezit van iedere vorm van flitspaalsignalering is verboden, dit verbod omvat apparatuur die waarschuwt voor mobiele en vaste meetapparatuur en kan worden bestraft met €1500,- boete. Dus niet alleen het navigatiesysteem is verboden ook andere elektrische apparaten met deze functie zoals bijvoorbeeld; laptop, PDA of een mobiele telefoon.

Oostenrijk
In Oostenrijk is alle apparatuur verboden die actief zoekt naar mobiele of vaste snelheidsapparatuur en roodlichtcamera’s. GPS apparatuur die gebruik maakt van een openbare databank is toegestaan.

Zwitserland
Het gebruik en bezit van ieder GPS-apparaat waarin wordt gewaarschuwd voor Zwitserse meetpunten van mobiele of vaste snelheidsmeetapparatuur, roodlichtcamera’s e.d. is verboden. Dus niet alleen het navigatiesysteem is verboden ook andere elektrische apparaten met deze functie zoals bijvoorbeeld; laptop, PDA of een mobiele telefoon. Ook het vervoeren van een uitgeschakeld apparaat is niet toegestaan, het bezit is ook verboden. In januari 2007 heeft de Zwitserse overheid aangegeven deze regels streng te gaan handhaven.

bron: rechtshulpwijzer ANWB